Reftele

Reftele är en utpräglad lantbruksort med fler invånare utanför samhället än inne i "stan". Bebyggelse har funnits i Reftele så länge som i ca. 10000 år. Strax söder om samhället ligger det kulturhistoriskt riksintressanta området Finnvedens folkland. Där kan du hitta grav- och bosättningar från yngre stenåldern.

Det mycket vackra tingshuset mitt i Reftele är K-märkt. Strax bakom detta ligger järnvägsstationen som genom åren betytt mycket för tillväxten av både invånare och industri.

 

Fakta Burseryd

Invånare
Tätort: ca 1300 pers
Landsbygd: ca 1700 pers
Registrerade företag: ca 230
Välkänt
Samuel Fröler 
Ann-Charlotte Alverfors
Carl-Johan Seth
Reftele Golfklubb

 Kontaktinfo

Happy Småland AB
0371 webb & reklam AB

Dalhemsgatan 4

333 30 Smålandsstenar

Telefon: 0371-31900

Kontakta ossHappy Småland AB 0371 webb & reklam AB
Dalhemsgatan 4
333 30 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.0371.se